Prekių grąžinimas

  • Pirkėjas, gavęs užsakymą, turi teisę per 14 dienų nuo prekių gavimo grąžinti prekes arba pakeisti prekes į kitą tokios pat kainos vertės prekę (priklausomai nuo prekių ar paslaugų Pirkėjas gali neturėti teisės atsisakyti sutarties). , atitinkami produktai ir paslaugos turi būti išvardyti ir atitikti 53 straipsnio 4 dalį. Atsisakymo teisė netaikoma, jei pirkėjas yra juridinis asmuo.
  • Prekes Pirkėjas grąžins iš anksto pranešęs internetinei parduotuvei Babygo. Norint pasinaudoti 14 dienų grąžinimo teise, užsakytos prekės negali būti naudojamos kitaip, nei tai būtina norint įsitikinti prekių pobūdžiu, savybėmis ir veikimu. Jeigu prekės buvo naudojamos ne pagal paskirtį, kuri būtina norint įsitikinti prekių pobūdžiu, savybėmis ir veikimu arba turi naudojimo ar nusidėvėjimo žymių, internetinė parduotuvė Babygo turi teisę sumažinti grąžinamą mokestį pagal vertės sumažėjimą. prekių.
  • Norint grąžinti prekę, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės gavimo elektroninio pašto adresu info@babygo.ee reikia išsiųsti prašymą atsisakyti prekių pirkimo.
  • Pirkėjas privalo grąžinti prekes per 14 dienų nuo prašymo pateikimo arba pateikti įrodymus, kad per minėtą laikotarpį perdavė prekes vežėjui.
  • Babygo, gavusi grąžinamas prekes, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo atsisakyti sutarties gavimo, grąžins pirkėjui mokesčius, iš pirkėjo pagal sutartį gautus mokesčius ir pradinę pristatymo kainą. Grąžinimo išlaidos nebus kompensuojamos. Jeigu Pirkėjas nepareiškė kitokio prašymo, pinigai bus grąžinti į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
  • Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita. Prekes Babygo galima grąžinti per kurjerį. Išlaidas, susijusias su kokybiškų prekių grąžinimu, apmoka Pirkėjas. Grąžinus netinkamai išsiųstą ir/ar nekokybišką prekę, Babygo įsipareigoja prekę atsiimti ir pakeisti analogiška tinkama preke. Jeigu tinkamos pakaitinės prekės nėra, už prekę gauti pinigai ir pradinė pristatymo kaina Pirkėjui grąžinami kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 darbo dienų.
  • Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, etiketės nenupjautos. Jeigu grąžinama prekė yra sugadinta, Pirkėjas privalo atlyginti prekės vertės sumažėjimą.
  • Jei grąžinama prekė yra sugadinta, o priežastis ne dėl internetinės parduotuvės Babygo ir Pirkėjo prekę naudojo netinkamai, internetinė parduotuvė Babygo turi teisę padarytą žalą įskaityti.
  • Jeigu Pirkėjas nesutinka su įskaitymo suma, Pirkėjas turi teisę kreiptis į nepriklausomą ekspertą, kad būtų nustatytas prekės vertės sumažėjimas. Nepriklausomo eksperto išlaidas apmoka ta šalis, kurios pozicija yra nepagrįsta.

Ar tau reikia pagalbos?

Rašyk mums

info@babygo.ee

Skambink mums

+372 5214947

X
To top